ધોરણ 12 HSC પરિણામ: Whatsapp દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ, અહીંથી મેળવો તમારું રિઝલ્ટ

ધોરણ 12 HSC પરિણામ 2023: વોટ્સએપથી જાણી શકાશે ધોરણ-12 નું પરિણામ, રાજ્યમાં ધોરણ 12નું પરિણામ ટૂંક સમયમાં એટલે કે આ …

Read more

ધોરણ-12નું પરિણામ 2023: આવતી કાલે જાહેર થશે પરિણામ, જાણો કેવી રીતે ચેક કરશો પરિણામ

ધોરણ-12નું પરિણામ 2023: માર્ચ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-12 (એચ.એસ.સી) પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ …

Read more

ધોરણ 12 આર્ટસ અને કોમર્સ પરિણામ તારીખમાં ફેરફાર, જાણો કઈ તારીખે જાહેર થશે પરિણામ | GSEB 12 General Result 2023

GSEB 12 General Result 2023 : ધોરણ 12 આર્ટસ અને કોમર્સ પરિણામ તારીખ : નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત GSEB (માધ્યમિક અને …

Read more

GSEB 12 કોમર્સ પરિણામ 2023: 12 કોમર્સ પરિણામ લિંક, અહીંથી પરિણામ જાણો

GSEB HSC Commerce Result 2023: માર્ચ-એપ્રિલ 2023 માં, ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર માટે વાણિજ્ય પરીક્ષા લેવામાં આવી …

Read more

GSEB GUJCET Result 2023

GUJCET Result 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ આવતી કાલ સવારે 9 વાગ્યે સુધીમાં કટ-ઓફ માર્કસ સાથે ગુજકેટ પરિણામ …

Read more

GSEB HSC Science Result 2023

GSEB HSC Science Result 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે માર્ચ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ …

Read more

જુનીયર ક્લાર્ક પેપર સોલ્યુશન: જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 2023, પ્રશ્ન પેપર, પેપર સોલ્યુશન

જુનીયર ક્લાર્ક પેપર સોલ્યુશન: જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 2023: જુનીયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023 ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ GPSSB દ્વારા …

Read more