પાલક માતા પિતા યોજના: નિરાધાર બાળકને મળશે દર મહિને રૂ 3000 સહાય, ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

પાલક માતા પિતા યોજના: પાલક માતા પિતા યોજના ફોર્મ: Palak Mata pita Yojana: ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહિલાઓ અને બાળકો માટે …

Read more

મોબાઇલ રીપેરીંગ કીટ સહાય: માનવ કલ્યાણ યોજના મા મળી રહી છે મોબાઇલ રીપેર કરવા free કિટ, જાણો અરજી કરવાની પ્રોસેસ

Mobile repairing kit help | મોબાઇલ રીપેરીંગ કીટ સહાય: માનવ કલ્યાણ યોજના 2023 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા મોબાઇલ લોકો માટે …

Read more

સોલાર રૂફટોપ યોજના 2023: લાઇટ બીલ આવશે ઝીરો; જાણો સરકારની આ યોજના વિશે

સોલાર રૂફટોપ યોજના 2023: ઉનાળામા એ.સી., પંખા વાપરો બીન્દાસ્ત, લાઇટ બીલ આવશે ઝીરો; જાણો સરકારની આ સબસીડી યોજના સોલાર રૂફટોપ યોજના …

Read more