7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન ,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન, ગુજરાત સરકારના Revenue Department દ્વારા લેન્ડ રેકોર્ડ સિસ્ટમને ઓનલાઇન બનાવવામાં આવેલ …

Read more

Download Birth / Death Certificate Online : જન્મ/મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

Download Birth / Death Certificate Online : જન્મ/મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો. ગુજરાતમાં જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો (eolakh.gujarat.gov.In): ગુજરાત જન્મ …

Read more

Make Driving License at Home : હવે ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

હવે ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો : ગુજરાત રાજ્યમાં કાયદેસર રીતે મોટર વાહન ચલાવવા માટે, વ્યક્તિ પાસે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોવું …

Read more

Railway Knowledge: અહિયાંથી પૂરું થાય છે ભારતીય રેલ લાઈન, માત્ર 1 જ રેલવે સ્ટેશન

Railway Knowledge: ભારતીય રેલવેની મિઝોરમને લઈને અનોખી કહાની છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ રાજ્યમાં સ્થિત બઈરાબી રેલ્વે સ્ટેશન એ રાજ્યનું …

Read more

Gujarat Online Maps: ગુજરાત ઓનલાઈન નકશો, અહીંથી તમારા ગામનો નકશો જુઓ

Gujarat Online Maps

Gujarat Online Naksho, ગુજરાત ઓનલાઈન નકશો : ઓનલાઈન નકશો ગુજરાત આખા ગામનો નકશો તમારા ઉપકરણ પર પૃથ્વી નકશા ઉપગ્રહ વડે સમગ્ર વિશ્વનું …

Read more